×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

پیام تسلیت مرکز تحقیقات ژنومیک در پی درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر پورحسینی

پیام تسلیت مرکز تحقیقات ژنومیک در پی درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر پورحسینی

بیشتر
به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی مصاحبه با خانم دکتر میترا سادات رضایی ریاست مرکز تحقیقات ژنومیک

به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی مصاحبه با خانم دکتر میترا سادات رضایی ریاست مرکز تحقیقات ژنومیک

بیشتر
اعلام حمایت مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تحقیقاتی گوارش و کبد از کنگره بین المللی کنسر ژنومیکس

اعلام حمایت مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تحقیقاتی گوارش و کبد از کنگره بین المللی کنسر ژنومیکس

بیشتر
عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تغذیه

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تغذیه

بیشتر
در تاریخ 1402/11/10 کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس برگزار شد

در تاریخ 1402/11/10 کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس برگزار شد

بیشتر
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس

برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس

بیشتر
انتصاب خانم دکتر میترا سادات رضایی به سمت رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک

انتصاب خانم دکتر میترا سادات رضایی به سمت رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک

بیشتر
برگزاری کارگاه یک روزه «نحوه بهبود کیفیت اجرای گزارش صبحگاهی و برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی  موثر در آموزش پزشکی»

برگزاری کارگاه یک روزه «نحوه بهبود کیفیت اجرای گزارش صبحگاهی و برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی موثر در آموزش پزشکی»

بیشتر
تنظیمات قالب