×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

انتصاب خانم دکتر میترا سادات رضایی به سمت رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک

انتصاب خانم دکتر میترا سادات رضایی به سمت رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک

بیشتر
برگزاری کارگاه یک روزه «نحوه بهبود کیفیت اجرای گزارش صبحگاهی و برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی  موثر در آموزش پزشکی»

برگزاری کارگاه یک روزه «نحوه بهبود کیفیت اجرای گزارش صبحگاهی و برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی موثر در آموزش پزشکی»

بیشتر
Conference

Conference

بیشتر
کنفرانس علمی یک روزه پاتوفیزیولوژی

کنفرانس علمی یک روزه پاتوفیزیولوژی

بیشتر
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ژنومیک

اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ژنومیک

بیشتر
تنظیمات قالب