×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

(رزومه علمی)

 

با ابلاغ حکم دکتر وحید رضا یاسایی به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ژنومیک منصوب شدند.

پست الکترونیک:    v.yassaee-grc@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 2-22433580

شماره فاکس: 22433583

نشانی: ولنجک- بلوار دانشجو- خیابان اعرابی- بیمارستان طالقانی- مرکز تحقیقات ژنومیک

فایل‌ها

تنظیمات قالب