×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  خانم دکتر میترا سادات رضایی

(رزومه علمی)

با ابلاغ شماره 0100/6484 ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 1401/11/24 ایشان به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات ژنومیک منصوب شدند. 

 

پست الکترونیک:    dr_mrezaie@yahoo.com

                    M.rezaie@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 2-22433580

شماره فاکس: 22433583

نشانی: ولنجک- بلوار دانشجو- خیابان اعرابی- بیمارستان طالقانی- مرکز تحقیقات ژنومیک

رییس مرکز

تنظیمات قالب