×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

اعلام حمایت مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تحقیقاتی گوارش و کبد از کنگره بین المللی کنسر ژنومیکس

اعلام حمایت مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تحقیقاتی گوارش و کبد از کنگره بین المللی کنسر ژنومیکس

بیشتر
عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تغذیه

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات ژنومیک و انستیتو تغذیه

بیشتر
در تاریخ 1402/11/10 کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس برگزار شد

در تاریخ 1402/11/10 کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس برگزار شد

بیشتر
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس

برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس

بیشتر
انتصاب خانم دکتر میترا سادات رضایی به سمت رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک

انتصاب خانم دکتر میترا سادات رضایی به سمت رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک

بیشتر
برگزاری کارگاه یک روزه «نحوه بهبود کیفیت اجرای گزارش صبحگاهی و برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی  موثر در آموزش پزشکی»

برگزاری کارگاه یک روزه «نحوه بهبود کیفیت اجرای گزارش صبحگاهی و برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی موثر در آموزش پزشکی»

بیشتر
Conference

Conference

بیشتر
کنفرانس علمی یک روزه پاتوفیزیولوژی

کنفرانس علمی یک روزه پاتوفیزیولوژی

بیشتر
تنظیمات قالب