خطبه شماره 1 حضرت امیرالمومنین علی (ع)           

نامه حضرت امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع)   

وصیت نامه الهی سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی

دریافت بروشور مرکز     نحوه محاسبه H-Index

 ثبت واریانت های نادر ژنتیکی بیماران ایرانی در ClinVar (بیشتر بدانید)

 اطلاعات این پایگاه بطور مستمر به روز رسانی می شود.

 اطلاعات ژنتیکی بیماران کشور در ژن بانک (GenBank) جهانی

اطلاعات این پایگاه بطور مستمر به روز رسانی می شود.

 وضعیت انتشارات مرکز در پایگاه Scopus   (در یک نگاه)

تهیه نقشه ژنتیکی بیماری MPS در ایران برای نخستین بار (بیشتر بدانید)

 آزمایشگاههای تشخیصی مولکولی مرکز تحقیقات ژنومیک به ثبت و تایید NIH-NCBI رسید. 

( NIH Genetic Testing Registry (GTR تحت شماره GTR Lab ID: 504864 بیشتر بدانید

آزمایشگاههای تشخیصی مولکولی مرکز تحقیقات ژنومیک در درگاه GeneTest-NIH آمریکا ثبت شد. (بیشتر بدانید)

 آزمایشگاههای تخصصی مرکز تحقیقات ژنومیک موفق به دریافت استاندارد ایزو 9001 شد.

 

خطبه شماره 1 حضرت امیرالمومنین علی (ع)           

 

نامه حضرت امیرالمومنین علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع)   

وصیت نامه الهی سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی

دریافت بروشور مرکز     نحوه محاسبه H-Index

توالی کامل ژنوم انسان منتشر شد (مقاله 2022)

  ثبت واریانت های نادر ژنتیکی بیماران ایرانی در ClinVar (بیشتر بدانید)

 اطلاعات این پایگاه بطور مستمر به روز رسانی می شود.

 اطلاعات ژنتیکی بیماران کشور در ژن بانک (GenBank) جهانی

اطلاعات این پایگاه بطور مستمر به روز رسانی می شود.

ثبت 120 مورد توالی ژن جدید در سال 2021  میلادی

 وضعیت انتشارات مرکز در پایگاه Scopus   (در یک نگاه)

 آزمایشگاههای تشخیصی مولکولی مرکز تحقیقات ژنومیک به ثبت و تایید NIH-NCBI رسید. 

( NIH Genetic Testing Registry (GTR تحت شماره GTR Lab ID: 504864 بیشتر بدانید

آزمایشگاههای تشخیصی مولکولی مرکز تحقیقات ژنومیک در درگاه GeneTest-NIH آمریکا ثبت شد. (بیشتر بدانید)

 آزمایشگاههای تخصصی مرکز تحقیقات ژنومیک موفق به دریافت استاندارد ایزو 9001 شد.