×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

طـــرح های تحقیقاتی

کد رهگیری

عنوان

مجری اصلی

مجری

طرح/پایان نامه

مرکز

Podcast

43005429

بررسی ارتباط واریانت های rs971363 ، rs9950799 و rs3974759 در بالادست ژن IMPA2 با سرطان روده‌ی بزرگ در جمعیت ایرانی

سید حسین صادقی

رضا میرفخرائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

22713

بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های  ATG16L1 rs2241880 و ATG5 rs1475270 مسیر اتوفاژی با سرطان کلورکتال

رضا میرفخرائی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

7534

بررسی جهش های شایع ژنتیکی در بیماران مبتلا به هیپرکلسترولمی خانوادگی در جمعیت ایرانی

سید محمد میریونسی

وحیدرضا یاسائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

31526

ارزیابی میزان بیان ژن‌های   PDGFRB و TAL1 در بیماران مبتلا به لوسمی حاد لنفوئیدی(ALL) در ابتدای فاز درمان و میزان MRD آن در گروه سنی 0-14 سال در جامعه ایرانی

وحیدرضا یاسائی

سید محمد پورحسینی

طرح برگرفته از پایان نامه (Research Proposal taken from a Thesis)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,مرکز تحقیقات ژنومیک

 

32006

بررسی همراهی پلی مورفیسم های rs2366152 و rs1899663 در ژن LncRNA HOTAIR با سرطان کلورکتال در جمعیت ایرانی

سید حسین صادقی

نسیم عیوضی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

Podcast

31953

بررسی بیان ژن GNB1 و RNAهای حلقوی مشتق از آن  hsa_circ_0009361 و hsa_circ_0009362  در بیماران مبتلا سرطان روده‌ی بزرگ

سید حسین صادقی

زهرا موزونی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

Podcast

15627

بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های  miR-125a-5p rs12976445  و  miR-30a rs2222722 با سرطان کلورکتال در جمعیت ایرانی

رضا میرفخرائی

سید حسین صادقی

طرح برگرفته از پایان نامه (Research Proposal taken from a Thesis)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

11244

نقش میکرو آر ان ای ها در بیماری های خود ایمنی: یک مرور سازمان یافته

سهیل توکل پور

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

6930

طراحی واستقرار بانک اطلاعاتی جهش های ژنتیکی جمعیت ایرانی

سید محمد میریونسی

وحیدرضا یاسائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

24682

شناسایی ژن های مشترک و انحصاری در زیرگروه های مختلف سرطان پستان با هدف ارائه پیشنهاد تشخیصی و درمانی ویژه به هر زیرگروه پاتولوژیک

وحیدرضا یاسائی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

27339

بررسی بیان ژن lncRNA IRAIN  با توجه به جهش های اگزون 2 ژن MED12 در بیماران مبتلا به لیومیوم رحمی

سید حسین صادقی

رضا میرفخرائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

27382

بررسی بیان ژن VEGFA و LncRNA LOC107986598 با توجه به پروفایل جهش های اگزون 2 ژن MED12 در افراد مبتلا به لیومیوم رحمی

سید حسین صادقی

رضا میرفخرائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

4858

بررسی استاندارد ژنتیکی  100 بیمار مبتلا به  هیپرکلسترولمی خانوادگی در جمعیت ایرانی جهت مدیریت بیماری کرونر زودرس فامیلی در نظام سلامت ایران

سید محمد میریونسی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

27603

بررسی همراهی واریانت rs4936845 در ژن OR6M1 و واریانت 70048878 در ژن BEST3 با فنوتایپ مندیبولار پروگناتیسم در جمعیت ایرانی

وحیدرضا یاسائی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

9901

بررسی ارتباط بین بیان ژن  HMGA2 و جهش در ژن MED12 در نمونه های میوم رحمی

رضا میرفخرائی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

27504

بررسی بیان ژن CYP24A1 و RNA حلقوی مشتق از آن hsa_circ_0060927 در بیماران مبتلا به سرطان پستان تک گیر در مقایسه با بافت حاشیه

سید حسین صادقی

رضا میرفخرائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

9551

بررسی ارتباط ژنوتیپ – فنوتیپ بیماری اسپوندیلو¬ اپی¬فیزیال دیسپلازیا در خانواده های ایرانی مبتلا

وحیدرضا یاسائی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

31522

ارزیابی میزان بیان ژن‌های   PDGFRB و TAL1 در بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی حاد لنفوئیدی(ALL) در ابتدای فاز درمان و میزان MRD آن در گروه سنی 0-14 سال در جامعه ایرانی

طرلان نایب باقر

وحیدرضا یاسائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

31472

ارزیابی میزان بیان ژن‌های   PDGFRB و TAL1 در بیماران ایرانی مبتلا به لوسمی حاد لنفوئیدی(ALL) در ابتدای فاز درمان در جامعه ایرانی

 

وحیدرضا یاسائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

31476

ارزیابی میزان MRD در بیماران با تشخیص لوکمی لنفوبلاستی حاد(ALL) با تکنیک RT-PCR و با ارزیابی سنجش بیان ژن‌های PDGFRB و TAL1 در جامعه ایرانی

 

وحیدرضا یاسائی

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

5873

بررسی رابطه پلی مورفیسمP561T و C422F در ژن GHR در بزرگی مندیبل در جمعیت ایرانی

کاظم دالایی

ثمین بنی هاشم

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

دانشکده دندانپزشکی,مرکز تحقیقات ژنومیک

 

25510

بررسی تغییرات ژنتیکی عامل سرطان پستان/ تخمدان ارثی در بیماران ایرانی

وحیدرضا یاسائی

قاسم عزیزی تابش

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

15429

بررسی همراهی پلی مورفیسم های  rs3025039)) VEGFA و rs722503)) VEGFR1  با ابتلا به پره اکلامپسی در بیماران ایرانی

رضا میرفخرائی

وحیدرضا یاسائی

طرح برگرفته از پایان نامه (Research Proposal taken from a Thesis)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

9546

بررسی ارتباط ژنوتیپ فنوتیپ بیماری اسپوندیلو¬ اپی¬فیزیال دیسپلازیا در خانواده های ایرانی مبتلا

وحیدرضا یاسائی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

30781

پیگیری بالینی و پیش آگهی بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان و تخمدان ارثی: حاصل 15 سال تجربه

وحیدرضا یاسائی

 

فقط طرح تحقیقاتی (Only Research Study Proposal)

مرکز تحقیقات ژنومیک

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب