×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

ردیف

عنوان کنگـــره

زمان برگزاری

محل برگزاری

1

برگزاری دوره آموزش از راه دور ژنتیک پزشکی با همکاری بنیاد ژنتیک اروپا EGSM

تحت عنوان Course in Medical Genetics

اردیبهشت 1394 

دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی

2

برگزاری دوره آموزش از راه دور ژنتیک پزشکی با همکاری بنیاد ژنتیک اروپا EGF

تحت عنوان Course in Medical Genetics

اردیبهشت 1393 

مرکز تحقیقات ژنومیک

- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

نشست علمی، تخصصی، «کاربرد فن آوری های پیشرفته در تشخیص و مدیریت بیماری های ژنتیک و سرطان»

18 آبان 1392

دانشکده پزشکی تالار ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

نشست علمی، تخصصی «تازه های روش های مولکولی در تشخیص بیماری های ژنتیکی»

14 اسفند 1391

دانشکده پزشکی تالار ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5

7th  course in Genetic Counseling in Practice Teleconference

آذر 1385

دانشگاه علوم پزشکی یزد

6

19th Medical Genetics Teleconference

اردیبهشت 1385

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

7

Molecular Cytogenetics and DNA Microarrays Teleconference

آذر 1384

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

8

Cancer Genetics Teleconference

مهر 1384

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9

18th Medical Genetics Teleconference

اردیبهشت 1384

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 
 

 

فایل‌ها

تنظیمات قالب