×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برگزاری کارگاه آموزشی" آشنایی با اصول PCR و کاربردهای آن "

 

 

  مورخ 07/10/1391  در مرکز تحقیقات ژنومیک با موفقیت برگزار گردید.

 

 

تنظیمات قالب