×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت ها و گرایش های پژوهشی

 

 

    انتقال دانش و فن آوری های جدید در زمینه علوم ژنومیک و سرطان به کشور

    تهیه و ترسیم نقشه ژنوم کشور

    تهیه وترسیم نقشه ژنوم سرطان کشور

    تهیه بانک اطلاعاتی تغییرات و تفاوت های ژنی اقوام/ نژاد مختلف کشور

    تهیه بانک اطلاعاتی تغییرات ژنی بیماری های نادر در کشور (Iranian Orphanet)

    راه اندازی دوره های آموزشی جدید مرتبط با حوزه علمی ژنومیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی PhD و Post Doc.

    تهیه و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی (Professional education) و عمومی (Public awareness)

    تعامل نزدیک با رسانه ملی در راستای ارتقاء دانش عمومی مرتبط با علوم نوین در حوزه سلامت

    همکاری با سایر مراکز و شبکه های تحقیقاتی کشور در بخش دولتی و غیر دولتی

    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب